6 צעדים לחיים ללא מינוס

6 צעדים שאני באופן אישי יישמתי בבית שלי והובילו לפלוס בחשבון

6 צעדים שגם המשפחות שאני מלווה וליוויתי בעבר מיישמות ובעזרתם חיות כבר בפלוס, מוציאות כסף בלי נקיפות מצפון, חוסכות לבלתמ"ים וגם לעתיד וכל זה בלי שמרגישים שצריכים להצטמצם ולהתקמצן!

לקבלת המדריך ישירות למייל, יש למלא את הפרטים שלך כאן  בטופס

    כלי נגישות